Monday, October 11, 2010

Pengambilan KMJP

Semua Pelajar Program Prasiswazah

1. PENGEDARAN KAD MASUK PEPERIKSAAN DAN JADUAL WAKTU
PEPERIKSAAN (KMJP) SEMESTER I SESI AKADEMIK 2010-2011 di Pejabat Dekan Fakulti masing-masing mulai 6 Oktober 2010.

No comments:

Post a Comment