Saturday, January 30, 2010

Syafaat penyelamat di akhirat

Perkara-perkara yang menyebabkan datangnya syafaat

1. Berpegang pada tauhid dan ikhlas beribadat kepada Allah s.w.t

Sabda rasulullah s.a.w : Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan : La ilaha illallah dengan tulus ikhlas dari hatinya atau jiwanya.
(H.R Bukhari)

2. Membaca Al-Quran

Sabda Rasulullah s.a.w : Bacalah al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada para pembacanya.
(H.R Muslim)

3. Berpuasa

Sabda rasulullah s.a.w : Barangsiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan pengharapan (pahala daripada allah), maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu.
(H.R Ahmad)

4. Membaca doa setelah azan

Sabda Rasulullah s.a.w : Tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamat.
(H.R. Ibnus suni)

5. Bersabar tinggal di Madinah dan meninggal dunia di dalamnya.

Terdapat syafaat bagi mereka yang menetap di Madinah al –Munawwarah dan bersabar dengan ujian sewaktu berada di sana.

6. Berselawat ke atas Nabi Muhammad s.a.w

Sabda Rasulullah s.a.w : Manusia yang paling berhak dengan (syafaat)ku pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak berselawat ke atasku.
(H.R.At-Tarmidzi)

7. Jenazah orang yang disolatkan oleh 40 orang jemaah

Sabda Rasulullah s.a.w : Tiada seorang mayat pun yang disolatkan oleh kaum muslimin yang mencapai jumlahnya sehingga 100 orang, kesemua mereka memberikan syafaat kepadanya, melainkan syafaat mereka diterima untuknya.
(H.R. Muslim daripada Aisyah)

8. Banyak bersujud

Abu hurairah berkata : Aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda : Bagaimana pendapatmu jika ada sebuah sungai mengalir berhampiran pintu salah seorang kamu. Kamu mandi daripadanya setiap hari lima kali. Adakah sesuatu kotoran yang masih tersisa? Mereka menjawab : Tidak ada suatu kotoran pun yang tersisa padanya. Baginda bersabda : begitulah perumpamaan solat lima waktu. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dengan solat lima waktu itu.
(H.R. Bukhari dan Muslim)

9. Berbaik-baik dengan sesama muslim

Firman allah s.w.t : Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan dalam membuat kebajikan dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam membuat dosa dan permusuhan.
(Al-maidah : 2)

Sumber : Syafaat Penyelamat Umat Di Akhirat
susunan Ahmad Muhammad

No comments:

Post a Comment