Friday, May 28, 2010

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEM 2 SESI 2009/2010

PEKELILING AKADEMIK BIL. 13/2010

Semua Pelajar Program Prasiswazah

Saudara/i,

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMESTER II SESI AKADEMIK 2009-2010

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

Sukacita dimaklumkan bahawa keputusan peperiksaan Semester II Sesi Akademik
2009-2010 boleh disemak menerusi web di alamat http://www.ukm.my/smpweb dan
menerusi Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) dengan menaip maklumat berikut:
UKMresultnom
atrikno ic dan hantar ke 39993

Semakan boleh dibuat mulai 4 Jun 2010. Manakala slip keputusan peperiksaan rasmi
akan dihantar ke alamat tetap pelajar mulai 14 Jun 2010.

Sekian, terima kasih.
‘KUALITI TERAS KECEMERLANGAN’
Yang benar,
ROHANA TAN
Ketua Penolong Pendaftar (Akademik)
b.p. Pendaftar

No comments:

Post a Comment