Sunday, April 13, 2014

Dakwah di Bumi Kenyalang

:: Dakwah di Bumi Kenyalang ::


Program khidmat masyarakat (OPKIM) di bumi Kenyalang akan berlangsung pada 17 April 2014 nanti. 

Program ini dibawah kelolaan Lajnah Hubungan Luar, Persatuan Mahasiswa Fakulti Pengajian Islam. 

Mahasiswa/i berilmu merupakan tonggak kepada kecemerlangan negara. Golongan inilah yang memainkan peranan penting di dalam membantu mencorakkan kemajuan dan pembangunan negara lebih-lebih lagi negara kini sedang pesat membangun di era globalisasi. Oleh yang demikian, konsep penggunaan modal insan yang berguna adalah sebagai pemangkin serta pelapis bagi meneruskan kecemerlangan dan kegemilangan sesebuah negara. Kesan daripada pembangunan modal insan ini, membuktikan bahawa pengalaman dan pengajaran mahasiswa/i perlu bermula dari peringkat awal lagi.

Melalui program-program yang bercorak seperti motivasi, program khidmat masyarakat dan  program interaksi ke institut-institut pengajian tinggi tempatan adalah  sedikit sebanyakmembantu dan memperkasakan lagi status universiti khasnya dan bagi negara Malaysia umumnya di mata masyarakat dunia. Di kala matlamat negara bagi melahirkan modal insan yang amat berguna pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang, adalah bertetapan dengan kegiatan berpersatuan seperti ini dilakukan oleh mahasiswa universiti.

Hal demikian adalah begitu penting bagi melahirkan mahasiswa yang benar-benar mantap serta cemerlang terutamanya dari sudut akademik dan sahsiah seterusnya mampu untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam bidang yang diceburi. Apa yang diharapkan adalah semoga kegiatan antarabangsa seperti ini mendapat sokongan daripada pelbagai pihak dan wajar dijadikan pendorong bagi menjayakan hasrat universiti dalam menjadikan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sebagai sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam yang terkemuka dan lebih bersifat global.

Lantaran daripada itu, Persatuan Mahasiswa Fakulti Pengajian Islam (PMFPI) berhasrat untuk mengadakan program Ekspedisi Dakwah Di Bumi Kenyalang dengan bertemakan “Mahasiswa Berjasa Masyarakat Merasa”. Diharapkan semoga program yang dirancang ini akan menjadi salah satu  medan latihan kepada mahasiswa-mahasiswi Fakulti Pengajian Islam di dalam menghadapi cabaran global pada masa akan datang.  

OBJEKTIF PROGRAM
  1. Membentuk mahasiswa/i yang berkemahiran mengurus maklumat dan mampu menganalisa serta merancang strategi dan berupaya menilai dari pelbagai pilihan serta boleh membuat keputusan berdasarkan maklumat yang tepat di samping mengaplikasikan metod dakwah sekaligus mempersadakan Universiti Kebangsaan Malaysia di peringkat antarabangsa.
  2. Membentuk mahasiswa/i yang berfikiran dan berkemahiran membina, menilai, sikap dan etika profesionalisme dalam kalangan mahasiswa/i yang memiliki pemikiran modal insan kelas pertama di samping membentuk pembangunan insaniah.
  3. Melatih mahasiswa/i agar mampu berfikir secara kritikal melalui penyelesaian masalah dan pendekatan saintifik supaya dapat menguruskannya dengan kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat serta berupaya dalam menyampaikan idea secara lisan dan bertulis di samping meningkatkan kebolehan berinteraksi secara cekap dan berkesan."MAHASISWA BERJASA MASYARAKAT MERASA”

~Islam Pemangkin Generasi Tarbawi~

PMFPI sesi 2013/2014

No comments:

Post a Comment