Saturday, April 17, 2010

Wasiat Luqman al-Hakim

Dalam al-Quran Surah Luqman : 12-19, Allah swt telah memberikan hikmah dan kearifan kepada Lukman. Oleh kerana itu, dia bersyukur dan memanjatkan puji kepadaNya.Bersyukur kepada Allah bukan untuk kepentingan Allah, tetapi faedahnya akan diperoleh oleh orang yang bersyukur itu sendiri, kerana Allah akan menambah nikmat kepada setiap orang yang bersyukur kepadaNya.Lukman mewasiatkan kepada anaknya hal-hal seperti berikut:

1. Mengesakan Allah dan tidak mempersekutukanNya dengan yang lain.
2. Berbakti kepada orang tua sepanjang keduanya tidak menyuruh berbuat maksiat kepada Allah.Diriwayatkan dari ‘Abdullah dia berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad saw tentang amal perbuatan yang disukai Allah, Nabi Muhammad saw bersabda: “Shalat pada waktunya”. Dia bertanya lagi: “Kemudian apa?”. Nabi Muhammad saw bersabda: “Berbuat baik kepada kedua orang tua”. Lalu dia bertanya lagi: “Kemudian apa?”. Nabi Muhammad saw bersabda: “Jihad di jalan Allah”. [HR. Bukhari Muslim].

Abu Hurairah ra. berkata bahwa seseorang datang kepada Rasulullah saw sambil berkata: “Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuanku (kebaktianku) yang paling baik?” Rasulullah saw bersabda: “Ibumu”. Kemudian dia bertanya: “Lalu siapa lagi?”. Rasulullah saw bersabda: “Kemudian ibumu”. Kemudian dia bertanya: “Lalu siapa lagi?”. Rasulullah saw bersabda: “Kemudian ibumu”. Kemudian dia bertanya: “Lalu siapa lagi?”. Rasulullah saw bersabda: “Kemudian bapakmu.” [HR. Bukhari Muslim].

3. Beramal shaleh.

4. Selalu mendirikan shalat.

5. Mengajak manusia berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan munkar.Dari Abu Hurairah r.a , dia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan senantiasa akan ditimpa bala (cubaan), baik jiwanya, anaknya, mahupun hartanya, hingga dia berjumpa Allah dengan tidak ada kesalahan”. [HR. Tirmidzi].

6. Tidak sombong dan angkuh.

No comments:

Post a Comment