Sunday, December 4, 2011

LARAS ' 11


 

Biro Hal Ehwal Siswi (BHES) PMFPI telah mengadakan Lawatan Ke Raudhatus Sakinah (LARAS '11) pada hari Sabtu( 3 Disember 2011). Lawatan ini bertujuan mendekati golongan remaja -remaja wanita yang berada di Raudhatus Sakinah. Ia merupakan satu program  dakwah bagi mahasiswi Fakulti Pengajian Islam khususnya bersama golongan remaja masa kini.


Raudhatus Sakinah (RS) diwujudkan sebagai sebuah institusi yang memberi perlindungan dan bimbingan kepada remaja puteri yang menjadi mangsa gejala sosial. RS berusaha membantu remaja-remaja yang terlibat meningkatkan keyakinan dan keupayaan diri agar menjadi individu yang berguna kepada masyarakat dan agama. Di antara objektif penubuhan Raudhatus Sakinah (RS) ialah : 


❀ ܓMembimbing remaja menghayati Islam sebagai cara hidup.
❀ ܓMembantu remaja membina semula keyakinan diri.
❀ ܓMembantu remaja meneruskan kehidupan yang sihat dan memberi manfaat kepada masyarakat.


Pelbagai program dijalankan di Raudhatus Sakinah (RS) untuk pembangunan remaja di sini.Antaranya ialah bimbingan rohani, bimbingan bina diri, riadah dan rekreasi serta kemahiran diri. sepanjang berada di sana, remaja ini dididik dengan jadual yang sistematik serta menekankan nilai- nilai Islam. Masa yang ada diisi dengan pengisian mendidik jiwa seperti bacaan al- Quran, mathurat, zikir asma ul husna serta solat berjemaah merupakan satu kemestian bagi mereka.


Lantaran itu, remaja -remaja ini kembali merasakan keindahan kehidupan berpandukan ajaran Allah s.w.t. Bagi urusetia serta peserta LARAS '11 merasa sangat tersentuh dengan usaha dakwah yang dijalankan serta mengambil iktibar sepanjang berkenalan dan menyelami jiwa remaja- remaja yang terlibat dalam masalah gejala sosial ini. Mereka kembali dekat kepada Allah, membuatkan rasa keinsafan bertandang di hati kami yang menziarahi.


 Adalah amat diharapkan, program seperti ini mampu membentuk jiwa mahasiswa yang cinta kepada ummah dalam menyebarkan dakwah Islam dengan menggunakan pelbagai pendekatan berhikmah kepada golongan sasaran (mad'u). 
Dengan bertemakan mahasiswa prihatin, masyarakat harmoni, sebar-sebarkan kasih dalam berdakwah..  Akhir kalam, sekudus doa :
Ya Allah, ya Tuhan kami bantulah kami untuk sentiasa mengingatiMu, mensyukuriMu serta memperbaik amalan kami. Ya Allah, wahai Tuhan yang membolak- balikkan hati manusia, tetapkanlah hati-hati kami dalam agamaMu dan ketaatan kepadaMu..Amiin ya Rabbal 'Alamiin.

~ISLAM MENERAJUI KEPIMPINAN MADANI~

No comments:

Post a Comment