Tuesday, July 6, 2010

PENGEDARAN SLIP KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMESTER III SESI AKADEMIK 2009/2010

PEKELILING AKADEMIK BIL. 15/2010

Semua Pelajar Program Prasiswazah

Saudara/i,

PENGEDARAN SLIP KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMESTER III SESI AKADEMIK2009-2010

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.Sukacita dimaklumkan bahawa keputusan peperiksaan Semester III Sesi Akademik 2009-2010boleh disemak menerusi

web di alamat http://www.ukm.my/smpweb

dan menerusi gerbangSMS-UKM dengan menaip maklumat berikut:

UKM RESULT<> dan hantar ke 15888

Semakan boleh dibuat mulai 16 Julai 2010.

Slip keputusan peperiksaan rasmi boleh diperolehi di Pejabat Dekan Fakulti masing-masing mulai 21 Julai 2010.

Bagi pelajar yang tamat dengan ijazah, slip keputusan akan dihantar melalui pos ke alamat tetap mulai 21 Julai 2010.

Sekian, untuk perhatian dan tindakan saudara/i, terima kasih.

‘KUALITI TERAS KECEMERLANGAN’

Yang benar,

ROHANA TAN
Ketua Penolong Pendaftar (Akademik)

No comments:

Post a Comment